PAYLAŞIM EKONOMİSİ NEDİR?

TANIM VE TARİHSEL GELİŞİM

Geçen zaman içinde geleneksel ekonomik modeller insanların ihtiyaç duydukları ne varsa onları sahiplenme duygularını tetikler şekilde gelişti. Ancak 2000li yıllardan itibaren giderek ekonomide yeni bir eğilimin ortaya çıktığını görmeye başladık.

Bir şeye sahip olmaktansa, ona önemli bir miktar ödeme yapmaktansa, ihtiyaç duyulan süre için kullanıp bırakmak giderek daha yaygın bir davranış biçimine dönüşmeye başladı.

Böylece atıl bekleyen varlıkların sahiplerine gelir kazandırması, kullananın ise küçük ödemelerle ihtiyacı kadar o varlıklardan yararlanması insanlara oldukça akılcı gelmeye başladı.

Özellikle dijital dünyada baş döndürücü gelişmeler, hayatımıza giren akıllı telefonlar bu yeni ekonomik eğilimi milyonlarca insanın kısa sürede benimsemesini sağladı.

Bu yeni eğilime "Paylaşım Ekonomisi" diyoruz.

Birçok ülkede, özellikle dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerde reel sektörlerin hemen hepsi artık "Paylaşım Ekonomisi" sayesinde ciddi katma değerler üretiyorlar.

NE SAĞLIYORUZ?

Şeffaf paylaşımı

kişilerin katılımıyla geliştiriyor

ve paylaşım yapan herkese

kazanç sağlıyoruz

Çevre kirliliğini azaltıyor

sosyal bilinci artırıyoruz

Sürdürülebilir

ve her zaman geliştirilebilir

bir iş ortamı sağlıyoruz

İsrafı azaltıyor

ve geri dönüşümü

teşvik ediyoruz

Kıt kaynakların

çok daha verimli şekilde

kullanılmasını sağlıyoruz

Rekabeti artırıyor,

fiyatları ucuzlatıyor,

israfın önüne geçilmesini

sağlıyoruz

Her katılımcının paylaşım ekosisteminin bir yüzü haline dönüşmesi sayesinde paylaşıma olan güveni artırıyoruz

Merkezi olmaya

yapısı itibariyle demokratik

bir düzenin varlığını

sağlıyoruz

Güven

sağlıyoruz

Vesiile olarak

paylaşım ekonomisinin yer yüzünde

ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir şekilde

gelişmesine hizmet ediyoruz