top of page

PAYLAŞIM EKONOMİSİ NEDİR?

TANIM VE TARİHSEL GELİŞİM

Geçen zaman içinde geleneksel ekonomik modeller insanların ihtiyaç duydukları ne varsa onları sahiplenme duygularını tetikler şekilde gelişti. Ancak 2000li yıllardan itibaren giderek ekonomide yeni bir eğilimin ortaya çıktığını görmeye başladık.

Bir şeye sahip olmaktansa, ona önemli bir miktar ödeme yapmaktansa, ihtiyaç duyulan süre için kullanıp bırakmak giderek daha yaygın bir davranış biçimine dönüşmeye başladı.

Böylece atıl bekleyen varlıkların sahiplerine gelir kazandırması, kullananın ise küçük ödemelerle ihtiyacı kadar o varlıklardan yararlanması insanlara oldukça akılcı gelmeye başladı.

Özellikle dijital dünyada baş döndürücü gelişmeler, hayatımıza giren akıllı telefonlar bu yeni ekonomik eğilimi milyonlarca insanın kısa sürede benimsemesini sağladı.

Bu yeni eğilime "Paylaşım Ekonomisi" diyoruz.

Birçok ülkede, özellikle dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerde reel sektörlerin hemen hepsi artık "Paylaşım Ekonomisi" sayesinde ciddi katma değerler üretiyorlar.

NE SAĞLIYORUZ?

Vesiile_Web-Malzeme-03.png

Şeffaf paylaşımı

kişilerin katılımıyla geliştiriyor

ve paylaşım yapan herkese

kazanç sağlıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-05.png

Çevre kirliliğini azaltıyor

sosyal bilinci artırıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-07.png

Sürdürülebilir

ve her zaman geliştirilebilir

bir iş ortamı sağlıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-09.png

İsrafı azaltıyor

ve geri dönüşümü

teşvik ediyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-04.png

Kıt kaynakların

çok daha verimli şekilde

kullanılmasını sağlıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-11.png

Rekabeti artırıyor,

fiyatları ucuzlatıyor,

israfın önüne geçilmesini

sağlıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-06.png

Her katılımcının paylaşım ekosisteminin bir yüzü haline dönüşmesi sayesinde paylaşıma olan güveni artırıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-08.png

Merkezi olmaya

yapısı itibariyle demokratik

bir düzenin varlığını

sağlıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-10.png

Güven

sağlıyoruz

Vesiile_Web-Malzeme-12.png

Vesiile olarak

paylaşım ekonomisinin yer yüzünde

ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir şekilde

gelişmesine hizmet ediyoruz

bottom of page