shutterstock_1142021816.jpg

Stratejilerinin merkezine

"paylaşım"ı yerleştirmek isteyen

tüm aktörlerle birlikte çalışıyoruz.

Start-uplardan çokuluslu şirketlere kadar, ortaklarımızın mevcut "paylaşım durumlarını" anlamalarına,

fırsatları ve riskleri analiz etmelerine ve buna göre hareket etmelerine yardımcı oluyoruz.

Ortaklarımıza rehberlik ediyor ve kendi alanlarında paylaşım şampiyonları yaratıyoruz.

HİZMET ALANLARIMIZ

Strateji

Geliştirme

Proje Geliştirme

ve Proje Yönetimi Danışmanlığı

Paylaşım Ekonomisine Yönelik İnovatif Ürün ve Hizmet Geliştirme

Kapasite Geliştirme

ve Güçlendirme

Ortaklıklar ve

İlişki Yönetimi

Paylaşım

İletişimi

Paylaşım ekonomisinin

hayata entegre olmasına 

Vesiile oluyoruz.

shutterstock_357292685.jpg

ODAK

ALANLARIMIZ