İşlerinin odağına

"paylaşım"ı yerleştirmek

isteyen tüm paydaşlarla

birlikte çalışıyoruz

Startuplardan çokuluslu şirketlere kadar,

ortaklarımızın mevcut "paylaşım imkanlarını" anlamalarına, fırsatları ve riskleri analiz etmelerine ve buna göre hareket etmelerine yardımcı oluyoruz.

 

Paydaşlarımıza rehberlik ediyor ve kendi alanlarında paylaşım şampiyonları yaratıyoruz.

HANGİ ALANLARDA PAYLAŞIMA

VESİİLE OLUYORUZ?

Strateji

Geliştirme

Proje Geliştirme

ve Proje Yönetimi Danışmanlığı

Kapasite Geliştirme

ve Güçlendirme

Ortaklıklar ve

İlişki Yönetimi

Paylaşım Ekonomisine Yönelik İnovatif Ürün ve Hizmet Geliştirme

Paylaşım

İletişimi

Paylaşım ekonomisinin

hayata entegre olmasına

Vesiile oluyoruz