Tüm paydaşlarımızla

ortak değer

yaratıyoruz

Son yıllarda tüm dünyada yeni bir trendin yükselişine şahit oluyoruz. Binlerce yıldır süregelen ve "sahip olma" üzerine kurulu ekonomik modelin yerini "birlikte kullanım", "paylaşım", "eş sahiplik" kavramları üzerine kurulu "paylaşım modeli" alıyor.

 

İnsan ve çevreyi merkezine alan, kapsayıcı, kolay ve erişilebilir çözümler sunan bu yeni model, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için sonsuz fırsatlar sunuyor.

"Paylaşım ekonomisi" doğru yönetilirse, yeni fırsatlar yaratmakla kalmayacak, kaynak baskısı, toplumsal ayrışma, eşitsizlik gibi birçok zorluğu da çözüm sunacak.

Bunun olabilmesi için, iş dünyası, kamu kurumları ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu anlayışın, yüzyıllardır ahengin, birlikte yaşamanın, paylaşımın beşiği olan ülkemize de çok yakışacağını, herkes için çevreye duyarlı, demokratik, kazançlı ve mutlu bir yaşama vesile olacağını düşünüyoruz.

Ülkemizde paylaşım ekonomisine yönelmek isteyen tüm aktörler için etkin bir paydaş olmayı arzu ediyoruz.

Çünkü bizce hayat paylaştıkça güzel.

EKİBİMİZ

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.