top of page

Hüküm ve Koşullar

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Vesiile A.Ş ÜRÜNLERİ

 

İşbu Hüküm ve Koşullar (“Hükümler”); www.vesiile.com internet sitesi (“Web Sitesi”), mobil uygulamalarımız (“Uygulamalar”) ve diğer yöntemler (Web Sitesi, içerik, hizmet, ürün ve Uygulamalar işbu Hükümler dahilinde birlikte “Ürün” ve/veya “Ürünler” olarak anılacaktır. Ürünler, Vesiile A.Ş’nin  tek taraflı inisiyatifine bağlı olarak muhtelif zamanlarda güncellenebilir.) vasıtasıyla sizlere sunduğumuz içerik, ürün ve hizmetlere ilişkin hüküm ve koşulları ihtiva etmektedir. Lütfen Web Sitesi ve üçüncü taraf uygulama mağazalarından (Apple App Store, Android Play Store, Amazon vb.) Ürün siparişi (“Sipariş”) vermeden önce bu hüküm ve koşulları dikkatli bir şekilde okuyunuz. “Vesiile A.Ş  ”, “biz” ve “bizi/bize” terimleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş Vesiile Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı A.Ş ‘yi ifade etmektedir. “Cihaz” terimi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Ürünlere erişim için kullanılan bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletleri ifade etmektedir. “Siz” terimi, Ürünlerin kullanıcılarını ifade etmektedir. Herhangi bir Ürün satın aldığınızda yahut bu Ürünleri herhangi bir yöntemle kullandığınızda işbu Hükümler ile diğer tüm câri kanun, kural ve düzenlemelerle bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Bu minvalde Sipariş, kullanma vb. işlemler öncesinde uygun bir yerde karşınıza çıkacak “Kabul Ediyorum” kutucuğuna tıklamanız talep edilebilir. Böyle bir anda, “Kabul Ediyorum” kutucuğunu tıklamamanız halinde ise satın alma işlemini tamamlayamayabilir veya Ürünlere erişim hakkı kazanamayabilirsiniz. Ürünleri kullanarak, işbu Hükümlere uymayı kabul ettiğinizi taahhüt etmiş olursunuz. Eğer bu Hükümleri kabul etmiyorsanız, lütfen Ürünleri kullanmaktan kaçınınız. İletişim için info@vesiile.com adresine bir adet eposta bırakmanız yeterlidir. Vesiile A.Ş  Ürünlerin kullanımı veya bu Hükümlere ilişkin iletmek isteyeceğiniz her türlü talep, görüş vb. için yapılacak tüm yazışmalar bu eposta adresi üzerinden yapılır.

1.2 LİSANSIN ESASLARI

(a) Bu Hükümler, Ürünlerin tedariki ve kullanılmasına ilişkin olarak Siz ve Vesiile A.Ş  arasındaki sözleşmenin tamamını düzenlemektedir. Kimi Ürünleri kullanabilmeniz için bazı ek hüküm ve koşulları da kabul etmeniz gerekebilir. Her durumda söz konusu ek hüküm ve koşullar işbu Hükümlerin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanır. Ek hüküm ve koşullar ile işbu Hükümler arasında bir ihtilafın varlığı halinde ise ek hüküm ve koşullar uygulama alanı bulacaktır.

 

(b) Lütfen kendinizi Ürünleri satın alma yükümlülüğü ile bağlamadan önce işbu Hükümler ve Sipariş’e ait ayrıntıların doğruluk ve eksiksizliğini kontrol ediniz. Aynı şekilde eğer bir hata olduğunu düşünüyorsanız ilgili değişikliklerin yazılı olarak onaylanmasını talep ettiğinizden emin olunuz. Zira yalnızca Vesiile A.Ş  görevlileri tarafından yazılı olarak iletilen beyanlardan sorumlu olduğumuzu hatırlatmak isteriz.

 

(c) Ürünleri kullanmanız ile birlikte, ödemelerin işlenmesi ve Ürünlerin bireysel kullanımının izlenmesi amaçlarıyla yapılacak veri işleme ve saklama faaliyetleri de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ve dışında işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermiş olursunuz. Bu doğrultuda Ürünleri kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti ve verilerinizin işlenip saklanabileceği diğer ülkelerdeki veri koruma seviyesinin ikamet ettiğiniz ülke ile aynı düzeyde olmayabileceğini anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu kişisel verilerin; aktarılması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin olarak yürürlükteki hukuki düzenlemelere uyum noktasında gerekli önlemler tarafımızdan alınacaktır.

1.4 HÜKÜMLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Vesiile A.Ş  , işbu Hükümleri veya diğer politika ve uygulamalarını herhangi bir zamanda değiştirme ve/veya güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilen veya güncellenen bu Hükümler işbu sayfada yayınlanarak kullanıcılar durum hakkında bilgilendirilir. Bu kapsamdaki her türlü değişiklik ve güncelleme www.vesiile.com adresindeki yayının hemen ardından yürürlük kazanır. Ürünlerin kullanımına devam etmeniz, Hükümleri değiştirildiği şekli ile kabul ettiğiniz ve bu yönde hareket edeceğiniz anlamına gelecektir. Belirli koşullar altında, Hükümlerimizdeki değişiklik veya güncellemeleri Ürünler veya e-postalar aracılığı ile açılır pencereler yahut anlık bildirimler gibi ek yol ve yöntemler kullanarak bildirmeyi de seçebiliriz.

2. ÜYELİK VE ABONELİK

2.1 ÜYE OLMAK

(a) Ürünlerden kayıtlı bir kullanıcı olarak ücretsiz şekilde yararlanmak için üye (“Üye”) olabilirsiniz. Bunun için ise Ürünlerin ilgili bölümüne gitmeniz, e-posta adresinizi ibraz etmeniz ve bu e-posta adresi ile birlikte kullanılacak bir şifre oluşturmanız gerekecektir. Hesabınızın ve şifrenizin gizliliğini muhafaza etmekten ve Cihazlarınıza kimlerin eriştiğini kontrol etmekten sizlerin sorumlu olduğunuzun altını çizmek isteriz.

 

(b) Ürünleri kullanımınız sırasında bize, birtakım kişiselleştirilmiş bilgiler (Bundan sonra “Kullanıcı Bilgisi” olarak anılacaktır.) sunmanızı talep edebiliriz. Bu Kullanıcı Bilgisi basitçe Facebook veya benzeri sosyal ağ profillerinize ait bilgileri içerebilir. Kullanıcı Bilgisinin gizli tutulması ile ilgili veri toplama ve kullanma politikalarımız Vesiile A.Ş  Gizlilik Politikası dahilinde tespit edilmiştir. İşbu Hükümleri onaylayarak, Kullanıcı Bilgisinin muhteviyat ve doğruluğuna ilişkin sorumluluğun müstakilen size ait olduğunu ve bu bilgileri mütemadiyen güncel tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

 

(c) Ürünler üzerinden bir Siparişte bulunduğunuzda aşağıdaki şu hususları taahhüt etmiş olursunuz:

(i) Fiil ehliyetine sahip olduğunuzu ve bağlayıcı sözleşmeler akdedebileceğinizi; (ii) Kayıt esnasında verdiğiniz bilgilerin tamamının doğru ve gerçeğe uygun olduğunu (iii) Bu bilgilerin doğruluğunu muhafaza edeceğinizi; ve (iv) Ürünleri kullanarak yürürlükteki herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal etmediğinizi.

2.2 ÜYELİK SONRASI

Hesabınızın, şifrenizin ve diğer Kullanıcı Bilgilerinin gizliliğini korumak ve bu tür bilgilerin korunmasına yardımcı olmak için üçüncü kişilerin Cihazınıza erişimini kısıtlamakla ilgili sorumluluk size aittir.

 

 

2.3 Vesiile A.Ş  KÜÇÜKLER TARAFINDAN KULLANIMI

 

Kayıtlı bir kullanıcı olarak üye olabilmek için 18 yaşında yahut kendi iliniz, bölgeniz veya ülkenizde yasal olarak kabul edilen erginlik yaşında olmanız gerekmektedir. 18 yaşının ya da yasal erginlik yaşının altında olan kimseler Ürünleri yalnızca veli veya vasilerinin rızası ve gözetimi ile işbu Hükümlere tabi olacak şekilde onlara ait hesapların altında kullanabilirler.

 

2.4 ÜYELİK

 

Vesiile A.Ş  Üyesi olmakla; Ürünlerin üye olmayanlara açık bulunmayan bölüm, özellik ve işlevlerine erişim hakkı kazanırsınız.

 

Üye olmayı kabul ettiğinizde, özel teklif, pazarlama, anket ve Ürün tabanlı iletişim e-postaları almaya da onay vermiş olursunuz. Vesiile A.Ş  Ticari İletiler aboneliğinden, bu iletilerdeki vazgeçme talimatlarını takip ederek kolayca ayrılabilirsiniz. An’da Burada üyelik ve abonelikleri devredilemez niteliktedir. Bu nedenle hiçbir şekilde satılamaz, takas edilemez veya herhangi bir şekilde aktarılamaz.

 

2.5 ABONELİKLER

 

(a) Vesiile A.Ş  hesabı sahipleri Ürünlere iki şekilde ulaşabilir:

 • (i) Ücretsiz Premium "Deneme" Planı: Premium abonelerin ulaştığı tüm özelliklere 7 gün boyunca sınırsız erişim hakkı veren ücretsiz program.

 • (ii) Ücretli Abonelik: Tüm içeriğe sınırsız erişim hakkı veren ve abonelik ücreti bulunan program. Abonelik programına erişiminizin devam edebilmesi için aboneliğinizin mevcut ve aktif halde olması gerekir. Ancak siz birtakım promosyonel teklifler dahilinde Ücretli Abonelik programına ücretsiz deneme süresi içerisinde erişiyor da olabilirsiniz. Tüm abonelik programları Ürünler üzerinden erişim imkânı tanımaktadır. İş ortaklarımız tarafından Uygulama mağazalarında yayınlanan Uygulamaların içinden bir abonelik satın alarak veya paket abonelik iş ortaklarımız ile birlikte hazırlanan paketler aracılığıyla Abonelik Programına abone olabilirsiniz. Apple App Store veya iPhone uygulamamız aracılığıyla bir abonelik satın alırsanız, satışın nihai olduğunu ve kural olarak iade yapılmayacağını lütfen unutmayın. Bununla birlikte söz konusu satın alma işlemi Apple’ın o an için yürürlükte bulunan ödeme politikasına tabidir ve An’da Burada aksini irade etse bile yalnızca bu politika uyarınca dahi iade alamayabilirsiniz. Google Play aracılığıyla bir abonelik satın alırsanız, satışın yine nihai olduğunu ve kural olarak iade yapılmayacağını da lütfen unutmayın. Bununla birlikte söz konusu satın alma işlemi bu kez Google’ın o an için yürürlükte bulunan ödeme politikasına tabidir ve bu politika uyarınca yine Vesiile A.Ş  tarafından kabul edilse dahi iade alamayabilirsiniz. Paket abonelik iş ortaklarımız kanalıyla satın alma gerçekleştirmeniz halinde ise satın almanızın ek olarak bu ortaklar tarafından hazırlanan başkaca hüküm ve koşullara da tabi olabileceğini ve iade politikasının da yine bu ortaklar tarafından yönetilebileceğini anlamış olduğunuz kabul edilir.

 (b) Vesiile A.Ş  ; aylık ve yıllık abonelik seçenekleri sunmaktadır. Aylık ve yıllık abonelikler açısından bir ay 30 takvim gününü, bir yıl ise 365 takvim gününü ifade eder.

 

(c) “Aylık” abonelik programımıza ilişkin ücret aylık bölümler halinde ödenir. An’da Burada’nın Aylık aboneliğinizin aktif olduğu her bir ay için, ilk abonelik ücretinin ödenmesinde kullanılan kredi ve/veya banka kartından ya da 2.5(f) bendinde belirtilen diğer ödeme yöntemlerinden (“Ödeme Yöntemi”) tahsilat yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Aylık yenilenen abonelik ücretleri, abonelik iptal edilene dek otomatik olarak tarafınızdan sağlanan Ödeme Yöntemi üzerinden faturalandırılmaya devam edilecektir. Bir sonraki aya ait abonelik ücretini seçmiş olduğunuz Ödeme Yöntemi aracılığıyla ödememek için mevcut aboneliğinizin iptalini yenilemeden önce gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Her durumda iptalin gerçekleştiği aya ilişkin olarak kısmi ücret iadesi talep edilemez.

 

(d) “Yıllık” abonelik programımıza ilişkin ücret yıllık yenilenmeler halinde en baştan ve tek seferde ödenir. An’da Burada’nın Yıllık aboneliğinizin aktif olduğu her bir yıl için, (i) satın alma tarihi itibariyle uygulanan ilk yıllık abonelik ücretinin ödenmesinde kullanılan Ödeme Yönteminden (ii) yenilenen yıllık abonelik ücretini indirimsiz olarak tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bir sonraki yıla ait abonelik ücretini seçmiş olduğunuz Ödeme Yöntemi aracılığıyla ödememek için mevcut aboneliğinizin iptalini yenilemeden önce gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Her durumda iptalin gerçekleştiği yıla ilişkin olarak kısmi ücret iadesi talep edilemez.

(e) İşbu Hükümleri onaylayarak, Aboneliğiniz devam ederken Ödeme Yöntemi ile ilgili yaşanacak herhangi bir değişikliği Vesiile A.Ş  ‘ye bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Satın alınan abonelikler ve câri vergiler de dahil olmak üzere ödenmesi gereken tüm ücret ve masraflara ilişkin sorumluluk size aittir.

 

(f) Ürünleri kullanımınız sırasında; Vesiile A.Ş  ve/veya tarafımızla iş birliği içerisindeki bir üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcısı, son kullanma tarihi geçmiş veya geçersiz hale gelmiş bir kart nedeniyle aboneliğinizin kesintiye uğramasını önlemek için güncellenmiş kredi kartı bilgilerinizi kredi kartı servisi sağlayıcınızdan alabilir ve Ödeme Yöntemi olarak uygulayabilir. Güncellenmiş kredi kartı bilgilerinizin Vesiile A.Ş  yahut Vesiile A.Ş  ’nin ödeme hizmeti sağlayıcılarına verilmesi ile ilgili karar bütünüyle kredi kartı servisi sağlayıcınıza aittir. Kredi kartı servis sağlayıcınız size bu güncelleme hizmetinden vazgeçme hakkı tanıyabilir. Eğer böyle bir isteğiniz varsa, lütfen kredi kartı servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

 

(g) Ürünleri sunma yükümlülüğümüz ancak Sipariş fişiniz bize ulaştığında başlamakta olup hemen ardından gönderilecek bir e-posta ile satın almanız onaylanır. Lütfen bizimle olan daha sonraki tüm yazışmalarınızda Sipariş numaranızı belirtiniz. Türk Lirası olarak belirtilen fiyatlandırmalarda aksi belirtilmedikçe KDV ücrete dahildir. An’da Burada hesabınıza ilişkin ödemelerde ortaya çıkabilecek bankacılık masraflarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu vesile ile Vesiile A.Ş  ‘yi bu ve benzeri masraflar açısından sorumluluktan uzak tutacağınızı beyan ve taahhüt edersiniz. İşbu Hükümleri onayladığınızda, eğer ödemeniz bize sunduğunuz Ödeme Yöntemi aracılığı ile tahsil edilemezse, ödemeyi taahhüt ettiğiniz miktarı talebimiz halinde tarafımıza ödemeyi kabul edersiniz. An’da Burada’dan satın aldığınız Ürünlerin ticari maksatlarla satışı ise kesinlikle yasaktır.

 

2.6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

 

Vesiile A.Ş  akıllı telefonlarınız veya diğer Cihazlarınız aracılığı ile keyifli bir şekilde yararlanabilmek için Cihazınız birtakım minimum sistem gereksinimlerine sahip olmalıdır. Bu sürekli güncellenebilecek gereksinimlerin ne olduğu Google, Apple ve diğer uygulama marketlerinden izlenebilir.

 

 

2.7 HEDİYE

 

“Hediye Abonelikler” temelde Ürünlere ön ödemeli üyeliklerle ulaşma imkânı tanımaktadır. Ödemeyi yaparak hediyeyi satın alan kişi “Hediye Veren”, Hediye Abonelik ile Ürünleri hediye alan ve kullanan kişi ise “Alıcı” olarak anılacaktır. Hediye Abonelik için ödeme bir kerede ve peşin olarak yapılır. Hediye Veren satın almayı yaptıktan sonra, kendisine Sipariş onayı ve makbuzu teslim edilir. Vesiile A.Ş  Hediye Aboneliği, Alıcı’ya Hediye Veren’in belirlediği tarihte gönderilir. Hediye kodları sadece satın alındıkları ülkede geçerli olmak üzere ve bir kereye mahsus olarak kullanılabilir. Bu kodlar nakit olarak kullanılamaz, satılamaz veya ücretsiz deneme de dahil diğer tekliflerle birleştirilemez. Alıcı’nın Apple App Store veya iPhone uygulamamız ya da Google Play Store veya Android uygulamamız aracılığıyla halihazırda satın almış olduğu bir abonelik varsa, hediye kodlarının kullanılamayacağını lütfen unutmayın. Hediye Aboneliklere ait fatura satın alma sırasında otomatik olarak kesilecektir. Teslim tarihinin ileri bir tarih olması bunu değiştirmez. Kullanılmayan Hediye Abonelikler iade edilemez veya başka bir şekilde kullanılamaz. An’da Burada, Alıcı’ya Hediye Aboneliğin sona ermesinden önce, hediye kullanım süresinin dolmak üzere olduğunu bildirir. Hediye Aboneliğin kaybolması, çalınması ya da izinsiz kullanılmasından An’da Burada sorumlu değildir.

 

2.8 KURUMSAL KULLANICILAR VE DİĞER TÜKETİCİ TOPLULUKLARI

 

Vesiile A.Ş  her ne kadar bir tüketici ürünleri şirketi olsa da, her geçen gün Ürünleri çalışanlarına ve üyelerine sunmak isteyen büyük tüketici topluluklarının (şirketler, üniversiteler, hastaneler, vb.) (“Topluluklar”) ilgisini çekmektedir. Bazı hallerde, bu Topluluklar işbu Hükümler’e kendi hüküm ve şartlarını da ekleyebilirler. Bu durumda Topluluk hüküm ve şartları da Ürünlerin kullanımı ile ilgili kendisine uygulama alanı bulabilecektir. Her iki düzenleme arasında bir ihtilafın varlığı halinde ise işbu Hükümler üstün olarak uygulanır.

 

2.9 ÜCRET DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Abonelik planlarımızın kapsamını yahut hizmetlerimizin ve/veya hizmet bileşenlerimizin ücretlerini takdir edeceğimiz herhangi bir şekil ve zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkımızı saklı tutarız. İşbu Hükümlerde açıkça aksi belirtilmedikçe abonelik planlarında, fiyatlarda ve ücretlerde yapılacak her türlü değişiklik size yapılacak bildirimin hemen ardından yürürlük kazanır.

 

3. HİZMETLERİN İPTALİ

 

3.1 HİZMETLERİN KULLANICI TARAFINDAN İPTALİ

 

(a) Aylık aboneliğinizi her daim iptal edebilirsiniz. İptal işlemi bir sonraki aydan itibaren etkili olacak şekilde uygulanır. İptal işlemlerini şuradan yahut info@vesiile.com adresine e-posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.

 

(b) Yıllık aboneliğinizi info@vesiile.com adresine konu ile ilgili bir e-posta göndererek; ödemenin yapıldığı ilk günden başlayan 30 takvim günü içerisinde para iadesi ile birlikte iptal imkânı sağlayan “30 Günlük Para İadesi Teklifimiz” dahilinde iptal edebilirsiniz. Para iadesi hakkı tek seferliktir. İadenin ardından gelecekte yapacağınız Yıllık abonelikler bakımından 30 gün süreli iade hakkınız bulunmamaktadır. Aynı şekilde Apple App Store ya da iPhone uygulamamız veya Google Play Store yahut Android uygulamamız aracılığıyla satın alınan Yıllık abonelik ya da aboneliklerin sonraki dönemlerdeki yenilenmelerinde böyle bir iade yapılmaz.

 

(c) Apple App Store ya da iPhone uygulamamız aracılığıyla abonelik satın almanız halinde aboneliğinizi App Store Hesap Ayarları üzerinden, Google Play Store yahut Android uygulamamız aracılığıyla satın alınan abonelik ya da abonelikleri ise Google Play Hesap Ayarları üzerinden iptal edebileceğinizi lütfen unutmayınız.

 

3.2 HİZMETLERİN VESİİLE A.Ş TARAFINDAN İPTALİ

 

Dolandırıcılık veya işbu Hükümler kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün ihlali nedeniyle Ürünleri kullanımınızı askıya alabilir veya tamamen feshedebiliriz. Bu tür bir fesih veya askıya alma işlemi önceden bildirime gerek olmaksızın derhal yapılabilir. Bu Şartların ihlali, bunlarla sınırlı olmamak üzere ses veya video içeriğimizin Ürünler'den izinsiz şekilde kopyalanmasını veya indirilmesini de içerir.

 

3.3 PROMOSYON VE İNDİRİM KODLARI

 

Tarafımızdan sağlanan hiçbir promosyon kodu veya teklif (Özel İndirimler de dahil), başka herhangi bir promosyon kodu veya teklifle birleştirilemez. Promosyon teklifleri, aksi açıkça belirtilmedikçe, yalnızca Ürünleri ilk kez kullanacak olan yeni kullanıcılar için geçerlidir. Ürünleri daha önce kullanmış olan kullanıcılar ile deneme planı kullanıcıları “yeni kullanıcı” olarak nitelendirilmez. Kurumsal aboneliklerde yahut Topluluk aboneliklerinde indirim ve promosyon kodları uygulanmaz. Promosyona ilişkin koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe fiyatlandırma ile ilgili her türlü indirim ve promosyon yalnızca ilk abonelik dönemi için geçerlidir. Bu aboneliklerin yenilenmelerinde ilgili aboneliğin indirimsiz fiyatları üzerinden ücretlendirme yapılır.

 

4. ÜRÜNLERE İLİŞKİN KULLANIM YASAKLARI

 

4.1 İşbu Hükümeri kabul ederek, bir yazılımın, donanımın ya da Ürünlerin yahut Ürünlerle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı ekipmanların işlevlerini olumsuz olarak etkileyecek, bozacak, zarar verecek, yok edecek veya sınırlayacak şekilde tasarlanan yazılımsal virüs veya diğer her türlü bilgisayar kodu, dosyası ya da programını içeren herhangi bir materyali yüklememeyi, göndermemeyi, e-postayla iletmemeyi veya başka bir şekilde aktarmamayı yahut sunmamayı beyan ve taahhüt edersiniz. Aynı şekilde Ürünlere bağlı olan sunuculara veya ağlara müdahale etmemeyi veya Ürünlere bağlı ağların prosedürlerini, politikalarını veya düzenlemelerini ihlal etmemeyi kabul edersiniz. Ürünlere yetkisiz bir şekilde erişemezsiniz.

 

4.2 İşbu Hükümleri kabul ederek, Ürünleri kullanırken başka bir kişiyi taklit etmemeyi, saldırgan davranışlarda bulunmamayı veya Ürünleri yasa dışı veya zararlı amaçlarla kullanmamayı beyan ve taahhüt edersiniz.

 

4.3 İşbu 4. madde hükümlerini ihlal etmekle, kanuni düzenlemeler uyarınca bir suç işliyor olabilirsiniz. Bu tür bir ihlali ilgili kolluk kuvvetlerine bildirebiliriz ve kimliğinizi ifşa ederek yetkililerle iş birliği yapabiliriz. Böyle bir durumunda, Ürünleri kullanma hakkınız derhal sona erdirilecektir.

 

4.4 İşbu Hükümleri kabul ederek; Ürünleri, Vesiile A.Ş  ’nin açık yazılı izni olmaksızın bilimsel araştırma, analiz veya değerlendirmelere ilişkin amaçlarla kullanmamayı beyan ve taahhüt edersiniz.

 

 

5. ÜRÜNLER ÜZERİNDEN SUNULAN MATERYALLER

 

5.1 TELİF

 

(a) Ürünler'de yer alan tüm materyaller (yazılım ve içerik de dahil indirilmiş olsun olmasın) aksi belirtilmedikçe Vesiile A.Ş  (veya bağlı kuruluşlarımıza ve/veya varsa üçüncü taraf lisans sahiplerine) aittir. İşbu Hükümleri kabul etmekle, söz konusu materyallerin ekonomik bir değere haiz olduğunu ve bu tür materyallerin kullanımı için verilebilecek sınırlı lisansların dışında bahis konusu materyaller üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmeyeceğinizi beyan ve taahhüt edersiniz. Materyaller, işbu Hükümlerde tespit edilen çerçeve dışında Vesiile A.Ş  ‘den yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz.

 

(b) İşbu Hükümleri onaylamakla, Ürünlerde yer alan birtakım materyallerin üçüncü kişi lisans verenlerin mülkiyetinde bulunduğunu, diğer tüm hak ve yetkiler saklı kalmak kaydı ile söz konusu üçüncü kişi lisans verenler tarafından ilgili hükümlerin aleyhinize olacak şekilde doğrudan icra edilebileceğini kabul edersiniz.

 

(c) Serbestçe indirilebileceği açıkça belirtilmeyen Vesiile A.Ş  ’ya ait ses veya video içeriği, Ürünlerden veya herhangi bir Cihazdan indirilemez veya kopyalanamaz.

 

(d) Ürünler ticari kullanımınız için tasarlanmamıştır. Ticari reklamlar, satış ortağı bağlantıları ve benzerleri tarafımızca herhangi bir bildirim yapılmaksızın kaldırılabilir ve bu bazı ayrıcalıkların sona ermesine neden olabilir. Bizden yazılı bir izin almaksızın Ürünlerin içinde veya üzerinde kullanılan materyallerin hiçbirini ticari amaçlarla kullanamazsınız. Ürünlerdeki materyaller, önceden yazılı onayımız olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz veya iletilemez. Herhangi bir yetkisiz kullanım yahut yalnızca işbu Hükümlerin ihlali, Ürünleri kullanma hakkınızı derhal ve kendiliğinden sona erdirir ve bu durum sizi hukuki sorumluluk altına sokabilir.

(e) Sınırlı miktarda içerik, kullanıcının kişisel sosyal medya hesaplarında (Facebook, Twitter vb.) paylaşabilmesi için belirlenebilir ve kullanıcı bu hususta yetkilendirilebilir. An’da Burada tarafından Ürünler üzerinden kullanıma açık hale getirilen ve blogunuzun ya da çevrimiçi yorumlarınızın, analizlerinizin ve incelemelerinizin (“Kullanıcı Yorumu”) parçası olmak üzere dağıtıma açık olduğu tanımlanan içerikle (“Dağıtım İçeriği”) alakalı olarak; An’da Burada sizlere sınırlı bir indirme, yeniden üretme ve yayma hakkı vermektedir. Dağıtım İçeriğini görüntülemeniz ve dağıtmanız, Vesiile A.Ş  tarafından (Ürünlerdeki Dağıtım İçeriğinin yalnızca belirtilen kullanım tarihleri içinde görüntülenmesi ve dağıtılması benzeri) başkaca hüküm ve koşullara tabi kılınabilir. İşbu Hükümleri onaylamakla, Dağıtım İçeriğini yanlış, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı olduğu sizin tarafınızdan bilinen veya yasa dışı, zararlı, tehditkâr, hakaretamiz, mütecaviz, haksız, iftira niteliğinde faaliyet veya davranışları teşvik eden, müstehcen, pornografik, iftira niteliğinde, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, nefret dolu, ırkçı veya etnik veya başka şekilde sakıncalı olabilecek diğer içerikler ile birlikte yayınlamamayı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Dağıtım İçeriği, bu içeriğin dağıtımı ve tüketimi ile ilgili bilgi toplamamıza olanak tanıyan izleyiciler içerebilir.

 

(f) Ürünlerdeki herhangi bir içerik, kod, veri veya materyali başka bir şekilde indiremez, görüntüleyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez, gerçekleştiremez, aktaramaz, türev çalışmalar oluşturamaz, satamaz veya devredemezsiniz. Yukarıda aksi belirtilmedikçe, Ürünleri veya bunlara ait içeriği, kodu, verileri veya materyalleri izinsiz şekilde kullanırsanız, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin telif haklarına ve diğer hususlara ilişkin yasal düzenlemelerini ihlal edebilir ve bu tür yetkisiz kullanımlardan dolayı hukuki sorumluluk altına girebilirsiniz. An’da Burada, fikri mülkiyet haklarını, cezai kovuşturma talep etmek de dahil olmak üzere, hukukun elverdiği son noktaya kadar koruyacaktır.

 

5.2 TİCARİ MARKA

 

Vesiile A.Ş  logosu ve diğer tüm Vesiile A.Ş  ürün ve hizmet markaları Vesiile A.Ş  ’nın ticari markalarıdır. Ürünlerin üzerinde ve içerisinde gözler önüne serilen diğer tüm ticari markalar, logolar, görseller, ürünler ve ticaret unvanlarına ilişkin Fikri Mülkiyet işbu sayılanların ilgili sahiplerine aittir. Hiçbir şey size bu türden materyalleri kullanma, değiştirme veya ortadan kaldırma ya da kopyalama hakkını vermez. Ürünlerde gözler önüne serilen ticari markaları kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Vesiile A.Ş  , ticari marka haklarını, cezai kovuşturma talep etmek de dahil olmak üzere, hukukun elverdiği son noktaya kadar koruyacaktır.

 

6. ÜRÜNLERİN DURUMU

 

6.1 Her ne kadar size mümkün olan en iyi hizmeti sunmayı amaçlasak da hiçbir şekilde Ürünlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına dair bir taahhütte bulunmuyoruz ve Ürünlerin kusursuz olduğunu garanti etmiyoruz. Ürünlerle ilgili bir hata alırsanız lütfen durumu info@vesiile.com adresine bildiriniz. En kısa süre içerisinde şikayetinizi inceleyecek ve ilgili sorunu düzelteceğiz. Söz konusu sorunu giderirken ihtiyaç duyulması halinde Ürünlere olan erişimi askıya alabiliriz. Vesiile A.Ş  , Ürünleri bu sebeple makul bir süre boyunca kullanamamanız halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

6.2 Ürünlere erişiminiz; bakım, onarım veya yeni bileşenlerin yahut Ürünlerin tanıtımına imkân vermek gibi nedenlerle zaman zaman kısıtlanabilir. Her halükârda Ürünleri mümkün olan en kısa sürede aktif hale getireceğiz. Ürünlerin kullanılabilir olmaması durumunda, olağan iptal prosedürümüz geçerlidir. Lütfen info@vesiile.com adresine e-posta göndererek Ürünle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikleri bize bildirmekten çekinmeyin.

 

7. KULLANICI İÇERİKLERİ

 

7.1 Ürün bize bazı içerikler göndermenize izin verebilir: örneğin profilinize bir fotoğraf yükleyebilir, toplulukla paylaşım ve yorum yapabilir, Ürün’ün çeşitli bölümlerinde çeşitli konularda yorum yapabilirsiniz. Video, görüntü veya ses yükleyebilirsiniz. İşbu Hükümler kapsamında; metinler, dosyalar, resimler, fotoğraflar, videolar, sesler ve sözlü veya yazılı eserler dahil olmak üzere bize gönderdiğiniz her türlü kamuya açık içerik “Kullanıcı İçerikleri” olarak anılacaktır. Ürünü satın alırken, kaydolurken ve kullanırken sağladığınız hesap bilgileri Kullanıcı İçerikleri dışında yer alır. 

 

7.2 İşbu 7. Madde, Kullanıcı İçerikleri ile bağlantılı olarak sahip olduğumuz hak ve yükümlülükleri ortaya koymaktadır. Kullanıcı İçeriklerini yüklemeniz, işbu Hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Hükümlere tabi olmak istemiyorsanız, Kullanıcı İçeriklerini yüklememelisiniz.

 

7.3 Siz veya diğer kullanıcılar tarafından gönderilen Kullanıcı İçeriklerini sistematik olarak incelemiyoruz. Bu nedenle sizin veya başka bir kullanıcının sağladığı Kullanıcı İçeriklerinden sorumlu olmadığımızı hatırlatırız. Bu tür içeriğin varlığı onu onayladığımız anlamına gelmediği gibi, yasallığı veya doğruluğu da dahil olmak üzere İçerikler hakkında açık veya zımni hiçbir teminat vermiyoruz.

 

7.4 Önceden herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğumuz olmaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (özellikle işbu 7. Bölümde yer alan hükümleri ihlal ettiği haller olmak üzere) değiştirme, yeniden düzenleme, yayımlamayı reddetme ve kaldırma ya da Ürün’ün tümü veya herhangi bir bölümü için erişiminizi kısıtlama, askıya alma veya sonlandırma haklarımızı daima saklı tutarız.

 

7.5 Kullanıcı İçeriklerinin tamamını veya bir kısmını diğer kullanıcılar tarafından gönderilen veya Vesiile A.Ş  tarafından veya üçüncü kişilerce oluşturulan içerikler de dahil olmak üzere diğer içeriklerle birleştirebiliriz. Kullanıcı İçeriklerini, eğilim ve kategorileri incelemek, Vesiile A.Ş  ’nin tanıtımını ve pazarlamasını yapmak gibi ticari amaçlarımız için kullanabiliriz. Kullanıcı İçeriklerinin kullanılması ile dolaylı olarak ticari kazanç sağlayabileceğimiz hakkında bilgilendirildiğinizi kabul etmektesiniz. 

7.6 Kullanıcı İçeriklerini yüklediğinizde, aşağıdaki hükümleri kabul, beyan ve taahhüt edersiniz:

 • (a) Doğrudan doğruya sahibi olduğunuz ya da kullanabilmek için gereken izin ve yetkilerinizin bulunduğu Kullanıcı İçerikleri, herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, marka gibi), mahremiyetini, tanıtım haklarını, gizliliğini ve herhangi bir sözleşmeye ilişkin hükümleri ihlal etmemelidir.

 • (b) Kullanıcı İçerikleriniz yasa dışı, müstehcen, küçük düşürücü, tehditkâr, pornografik, mütecaviz, nefret dolu ve ırkçı olamaz, etnik yönden başkalarına saldıramaz, cezai yaptırıma tabi olabilecek ya da herhangi bir kanunu ihlal edebilecek ögeler içeremez. Aksi bir durumda söz konusu içerik uygunsuz kabul edilecektir.

 • (c) Kullanıcı İçerikleriniz herhangi bir ürün veya hizmetin reklamını yapmamalıdır.

 • (d) Kullanıcı İçerikleriniz 18 yaşın altındaki herhangi bir kişiye ait olmamalıdır. (isim, adres veya fotoğraf veya video dahil) 18 yaşın üzerindeki bir kişiye ait olduğunda ise, ilgili kişinin Kullanıcı İçeriklerinin kullanılmasına rıza göstermiş olması gerekir. İşbu Hükümleri onaylayarak, başka bir kişiyi taklit etmediğinizi kabul edersiniz.

 • (e) İstenmeyen e-postalar göndermek amacıyla diğer kullanıcıların e-posta adreslerini toplayamazsınız.

 • (f) İşbu Hükümleri kabul ederek; sahtecilik, spam, dolandırıcılık, virüs veya diğer zararlı dosyaların gönderilmesi, telif haklarının ihlali, patent ihlali veya ticari sırların çalınması veya başka bir kullanıcının veya kişinin kimliğine bürünmeye çalışılması da dahil olmak üzere cezai veya hukuki olarak aykırı faaliyetlerde bulunmamayı taahhüt etmektesiniz.

 • (g) İçeriğimizde değişiklikler yapmak maksadıyla komut dosyalarını kullanmaya yarayan sistemlerin otomatik olarak kullanılmasına izin veremezsiniz.

 • (h) Vesiile A.Ş  ‘nin bilgisayar sistemlerine, tedarikçilerinin teknik dağıtım sistemlerine yetkilendirmeksizin erişemez, bunlara müdahale edemez veya Ürünler’in kamuya açık hale getirilerek kullanılmasını sağlayamazsınız.

 • (i) İşbu Hükümleri onaylamakla, anti virüs veya kötü amaçlı yazılımdan korunma ürünleri ile kendi bilgisayar güvenliğinizi muhafaza etmek için gereken durumlar dışında, Ürünler'in veya herhangi başka bir Vesiile A.Ş  sisteminin veya ağının güvenlik açıklarını araştırmaya, taramaya, test etmeye, güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmeye çalışmayacağınızı kabul edersiniz.

 

7.7 Kullanıcı İçerikleri ile haklarına zarar verdiğinizi iddia eden üçüncü kişilere, size ait bazı bilgileri açıklama hakkını saklı tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz.

 

7.8 Kullanıcı İçerikleriniz gizli ve özel olmayan içerikler olarak işlem görür. Bu nedenle gizli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir materyali, Kullanıcı İçerikleri olarak göndermemeyi kabul edersiniz.  Kullanıcı İçeriklerinizin mülkiyeti üzerinde herhangi bir hak talep etmiyoruz. Ancak bununla birlikte, Kullanıcı İçeriklerinizi göndererek İçeriklerinizin yayınlaması, kopyalaması, görüntülemesi, düzenlemesi, dağıtılması veya başka şekillerde kullanması için Vesiile A.Ş  ’ya geri alınamaz, sürekli, devredilebilen, telifsiz, dünya çapında bir lisans verirsiniz. Bunlara ek olarak, İçeriklerin barındırdığı herhangi bir fikri, konsepti, atıf yaparak ya da yapmayarak, sizden başka bir kişi ya da kurumdan izin alma ve ödeme yapma gerekliliği olmaksızın, herhangi bir şekilde (ticari, tanıtım veya reklam amaçlı dahil olmak üzere hiçbir kısıtlama olmaksızın), şu anda bilinen ve gelecekte kullanılabilecek her türlü mecrada, üzerinde değişiklik yaparak kullanma yetkisi verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

7.9 Ürün’ün ya da Kullanıcı İçeriklerinin bir parçası olmayan her türlü soru, geri bildirim, fikir ve bilginin (“Gönderiler” olarak anılacaktır) herhangi bir telife konu veya gizli olmadığı varsayılacaktır. Bu vesile ile Ürün’e herhangi bir şekilde gönderilen (yükleme, iletme, yorum yapma, e-mail ile vb.) Gönderilerin kullanılabilmesi için gereken tüm haklara, izinlere ve yetkilere sahip olduğunuzu kabul edersiniz. Bununla birlikte, Gönderiler yükleyerek, bunların yayınlaması, kopyalaması, görüntülemesi, düzenlemesi, dağıtılması veya başka şekillerde kullanması için Vesiile A.Ş  ’ya geri alınamaz, sürekli, devredilebilen, telifsiz, dünya çapında bir lisans verirsiniz. Bunlara ek olarak, Gönderilerin barındırdığı herhangi bir fikri, konsepti, atıf yaparak ya da yapmayarak, sizden veya başka bir kişi ya da kurumdan izin alma ve ödeme yapma gerekliliği olmaksızın, herhangi bir şekilde (ticari, tanıtım veya reklam amaçlı dahil olmak üzere hiçbir kısıtlama olmaksızın), şu anda bilinen ve gelecekte kullanılabilecek her türlü mecrada, üzerinde değişiklik yaparak kullanabilme yetkisi verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca Gönderilerin yüklenmesinden sonra bunu geri alamayacağınızı ve Vesiile A.Ş  ’nın Gönderilere cevap verme zorunluluğunun olmadığını kabul etmektesiniz. Gönderileri yüklemekle, Gönderilerin size ait olduğunu ya da bunu yapabilmek için gereken tüm haklara sahip olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Gönderi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir hak iddiası ve zarar talebi veya bunlarla bağlantılı tüm talepler için Vesiile A.Ş  ve bağlı kuruluşlarının zararlarını tazmin etmeyi kabul edersiniz.

 

8. WEB SİTESİ VE ANASAYFA BAĞLANTILARI

 

8.1. Başkaca web sitelerine ve hizmetlere erişmeniz için bunlara ait birtakım bağlantılar sunabiliriz. İşbu Hükümleri onaylayarak bu erişim ve sonrasında yaşanabileceklerin tamamen kendi inisiyatifinize bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bu web sitesi yahut hizmetleri incelemiyor yahut onaylamıyoruz. Vesiile A.Ş  ’nın şunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır: söz konusu diğer web sitesi ve hizmetlerin (a) mevcudiyeti, (b) gizlilik uygulamalarının güvenilirliği, (c) içeriği, reklamları, ürünleri ve diğer materyalleri. Ayrıca, bu tür web sitelerinin veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar, kayıp veya suçtan Vesiile A.Ş  sorumlu değildir.

 

8.2 Ticari itibarımıza zarar vermeksizin yahut ondan yararlanmaksızın adil ve yasal bir biçimde yapmanız koşuluyla ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz. Ancak bunu, olmadığı halde Vesiile A.Ş  ile aranızda bir iş birliği, uygun bulma veya tasdik etme ilişkisi varmış görünümü yaratacak biçimde yapmamanız gerekir.

 

9. ÜRÜNLERE AİT SORUMLULUĞUN REDDİ

 

Ürünlerde yer alan mâlumat yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Her ne kadar bu mâlumata ilişkin içeriği doğru ve güncel tutmaya çalışsak da Ürünler veya herhangi bir nedenle Ürünlerde yer alan bilgilerle ilgili olarak eksiksizlik, doğruluk, güvenilirlik, uygunluk veya kullanılabilirlik ekseninde açık veya gizli herhangi bir teminat vermiyoruz. Bu nedenle söz konusu bilgilere itimat edip etmemek, kesinlikle sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 

10. SON KULLANICI LİSANSI

 

10.1 Vesiile A.Ş  ; işbu 10. Madde ile hüküm altına alınan lisans sözleşmesinin (“Lisans Sözleşmesi”) koşullarına ve diğer Hükümler ile abonelik ücretlerinin ödenmesine bağlı olarak size, Ürünlerin kişisel ve ticari olmayan kullanımına ve indirilmesine izin veren sınırlı, münhasır olmayan ve geri alınabilir bir lisans vermektedir.

 

10.2 Ürünler, Vesiile A.Ş  ve diğer lisans verenlerin telifli ve tescilli materyalleri ile diğer fikri mülkiyet ürünlerini ihtiva eder. Ürünlere ait tüm hak ve mülkiyet, Vesiile A.Ş  veya lisans verenlerine aittir. Ürünleri indirme ve kullanma hakları size lisanslanmış olup bu haklar herhangi bir şekilde satım ilişkisine konu edilmemiştir. İşbu Lisans Sözleşmesi ve diğer Hükümler uyarınca sahip olduğunuz kullanma hakkı dışında Ürünler üzerinde herhangi bir hakkınız bulunmamaktadır.   

 

10.3 İşbu Lisans Sözleşmesini onaylayarak, aşağıdakileri yapmayacağınızı yahut herhangi bir üçüncü kişinin bunları yapmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt edersiniz:

 • (a) Ürünleri herhangi bir şekilde kopyalamak, saklamak, çoğaltmak, iletmek, değiştirmek, dönüştürmek, tersine mühendislik yapmak, taklit etmek, derlemek veya sökmek ya da Ürünlerin türevlerini oluşturmak;

 • (b) Ürünleri veya bunların bir kısmını herhangi bir nitelikte yazılım ürünü geliştirmek için kullanmak;

 • (c) Ürünleri tamamen veya kısmen kiralamak, ödünç vermek, halka arz etmek, satmak veya dağıtmak;

 • (d) Ürünler aracılığıyla erişilebilen içeriği korumak için Vesiile A.Ş  veya lisans verenleri tarafından kullanılan teknolojilerin açıklarından faydalanmak;

 • (e) Ürünlere uygulanan bölgesel kısıtlamaları atlatmak;

 • (f) Ürünleri bu Lisans Sözleşmesini veya diğer Hükümleri ihlal edecek şekilde kullanmak.

 

10.4 Ürünleri kamuya açık hale getirmeniz kesinlikle yasaktır. Sunulan Ürünler (kısmen veya tamamen) Vesiile A.Ş  veya lisans verenlerine aittir ve işbu Hükümlere uygun şekilde kullanılmalıdır.

 

11. GENEL HÜKÜMLER

 

11.1 DEVİR

 

Vesiile A.Ş  , işbu Hükümler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir şirkete, firmaya veya kişiye herhangi bir zamanda aktarabilir. Ancak siz işbu Hükümler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi başka birine aktaramazsınız. Hükümler size özeldir ve aksi belirtilmedikçe üçüncü bir kişi burada yer alan haklardan faydalanamaz.

 

11.2 TAZMİNAT

 

İşbu Hükümleri onaylayarak, Vesiile A.Ş  ’yı ve yöneticilerini, görevlilerini, üyelerini, yatırımcılarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini; Ürünleri kullanımınızdan, herhangi bir mesajı, içeriği, bilgiyi, yazılımı veya diğer gönderimleri Ürünler aracılığıyla iletmenizden veya yasaları yahut işbu Hükümleri ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü iddia, sorumluluk, makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü maliyet ve masrafa karşı savunacağınızı, olası zararları tazmin edeceğinizi ve onları sorumluluktan beri tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Vesiile A.Ş  , masrafları kendisine ait olmak üzere sizin tarafınızdan tazmin edilmesi icap eden herhangi bir konunun savunma ve kontrol haklarını münhasıran saklı tutar. Aynı şekilde işbu Hükümleri onaylayarak böyle bir durumun vukuu halinde Vesiile A.Ş  ile söz konusu iddianın savunulmasında iş birliği yapmayı da kabul edersiniz.

 

 

11.3 TAAHHÜTLER VE SINIRLAMALAR

 

(a) Bizden satın alınan herhangi bir Ürünün, önemli özellikleri itibariyle tanımına uygun olacağını size garanti ediyoruz.

(b) Aboneliğiniz sırasında Ürünleri size sunabilmek için makul beceri ve özeni göstereceğimizi garanti ediyoruz.

(c) Ürünler ve içerikleri, olduğu gibi (“as is”) esasına göre sunulur. Ürünlerin veya içeriklerinin hatasızlıkları, eksiksizlikleri vb.’ne ilişkin herhangi bir bağlayıcı beyanda bulunmuyor veya bu yönde bir teminat vermiyoruz.

 

11.4 FERAGAT

 

Bu Sözleşme’nin Taraflara verdiği hak ve/veya yetkilerden herhangi birinin kullanılmasındaki gecikme yahut hata, hiçbir şekilde bu yetki ve/veya haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Söz konusu hak ve/veya yetkilerden birinin ya da bir kısmının kullanılmış olması ilerleyen süreçte yine bu Sözleşme ile edinilen diğer hak ve/veya yetkilerin kullanılmasında engel teşkil etmez.

 

 

11.5 MÜCBİR SEBEP

 

Ürünler ve işbu Hükümlere uyum ile ilgili kontrolümüzün dışında cereyan eden herhangi bir sebepten dolayı ortaya çıkan hata, gecikme, performans eksikliği yahut noksanlık nedeniyle Vesiile A.Ş  ’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

11.6 ELEKTRONİK HABERLEŞME

 

(a) Yürürlükteki düzenlemeler, size gönderdiğimiz bazı bilgilerin veya bir bütün olarak iletişim süreçlerinin yazılı olmasını gerektirebilir. İşbu Hükümleri onaylayarak, Ürünleri kullandığınız sırada yapacağınız işlemleri elektronik olarak yapmayı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Esasen bizimle olan iletişiminiz de elektronik ortamda gerçekleşecektir. Sizinle e-posta yoluyla iletişime geçebileceğimiz gibi Ürünler üzerinden bildirim göndermek suretiyle de bilgi paylaşımında bulunabiliriz. İşbu Hükümleri kabul ettiğinizde, elektronik iletişimi ve size elektronik olarak iletilen tüm sözleme, bildirim, bilgi ve benzerlerinin yasaların arayabileceği yazılılık şartına uygun olacağını beyan ve taahhüt edersiniz.  

 

(b) İşbu Hükümlerin bir kopyasını saklamak için lütfen “Yazdır” butonuna tıklayın ve uygun yazıcıyı seçin. Bir yazıcınız yoksa, metni kopyalayabilir ve bunları bir kelime işlemcisindeki veya bilgisayarınızdaki bir metin düzenleyicideki yeni bir belgeye yapıştırabilir ve böylelikle metni kaydedebilirsiniz.

 

(c) Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, elektronik iletişime devam etmeme veya elektronik iletişimi düzenleyen işbu hüküm ve koşulları sonlandırma veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu tür bir değişiklik halinde ise size ilgili düzenlemelerin gerektirdiği şekilde bilgi vereceğiz.

 

11.7 BİLDİRİMLER

 

Aksi özel olarak belirtilmedikçe, sizin tarafınızdan Vesiile A.Ş  ’ya yapılacak tüm bildirimler info@vesiile.com  adresine yapılır. An’da Burada tarafından size yapılacak bildirimleri ise kayıt esnasında bize ilettiğiniz e-posta adresine yapabileceğimiz gibi bunun için 12.6. maddede belirtilen yöntemleri de kullanabiliriz. Ürünler üzerinden gönderilen, bir e-posta ile iletilen yahut başkaca bir elektronik vasıta ile paylaşılan bildirimler uygun şekilde iletilmiş ve usulüne göre tebliğ alınmış sayılacaktır. E-posta yolu ile gönderilen bir bildirimin geçerliliği tartışıldığında, e-postanın alıcının belirtilen e-posta adresine gönderilmiş olduğunu ispat etmek yeterlidir.

 

11.8 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

 

İşbu Hükümler ve burada açıkça atıfta bulunulan diğer belgeler, Vesiile A.Ş  ile aranızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve konuyla ilgili önceki tüm tartışmaların, yazışmaların, müzakerelerin, düzenlemelerin, anlayışların veya sözleşmelerin yerine geçer. Her iki taraf da işbu Hükümlerde yahut açık atıfta bulunulan diğer belgelerde yer almayan hiçbir beyan yahut taahhüde anlam yüklemediğini ve bunları bağlayıcı olarak görmediğini kabul etmektedir.

 

 

11.9 SORUMLULUK

 

(a) Ürünlerdeki hataları gidermek için gerekli makul çabayı göstereceğiz. İşbu Hükümlere aykırı davranmamız halinde, sorumluluğumuz yalnızca söz konusu Ürünlerin satın alma fiyatıyla sınırlıdır. Ayrıca, aşağıdakilerden sorumlu olmayacağımızı da belirtmek isteriz:

 • (i) kayıt işlemi sırasında veya bir aboneliğin tamamlanması esnasında veya herhangi bir verinin iletilmesi sırasında bilgisayarların hatalı çalışması ve/veya İnternet sağlayıcısı tarafından yanlış veya aşırı yavaş veri iletimi ve/veya tarafınızdan gönderilen ve Vesiile A.Ş  tarafından alınmayan yahut derhal alınmayan ya da değerlendirilmeyen malumat nedeniyle oluşan ve yazılımımız veya donanımımızla ilgili teknik hataların bir sonucu olarak (kontrolümüz dahilinde veya haricinde) ortaya çıkan herhangi bir zarar.

 •  (ii) Ürünlere erişmeniz, bunları kullanmanız veya indirmeniz ya da bizden alınan e-postalar veya ekleri nedeniyle size ulaşabilecek ve Cihazınızı, bilgisayar ekipmanınızı, yazılımınızı, verilerinizi veya diğer mülklerinizi etkileyebilecek virüsler veya diğer kötü amaçlı yazılımların oluşturabileceği herhangi bir kayıp veya zarar.

 • (iii) Ürünlerde bağlantıları yer alan ancak üçüncü taraflarca işletilen web sitelerinin tarafınızca kullanımından kaynaklı kayıp veya zarar.

(b) Vesiile A.Ş  ve bağlı kuruluşları, tedarikçileri, müşterileri veya lisans verenleri (topluca “Korunan Kuruluşlar”), hiçbir durumda Ürünler üzerinde veya içerisinde herhangi bir kullanıcı tarafından yahut onun adına yayınlanan, iletilen, değiştirilen veya alınan içerikle bağlantılı olarak sorumlu tutulamaz. Korunan Kuruluşların işbu hüküm ve koşulların ihlali yahut Ürünleri kullanımınız nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve kayba ilişkin toplam sorumluluğu hiçbir şekilde, sizin tarafınızdan Vesiile A.Ş  ’ya ürünlerin kullanımı için ödenen toplam bedeli aşamaz.

 

 

11.10 İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Taraflar işbu Hükümlerin uygulanmasından kaynaklanan tüm uyuşmazlıkları öncelikle uzlaşma ve sulh yolu ile çözümlemek için her türlü iyi niyetli çabayı gösterecektir. İhtilafların taraflar arasında uzlaşma ve sulh yolu ile çözümlenememesi halinde ise Hükümlerden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11.11 UYGULANACAK HUKUK

 

Hükümlerin yorumunda ve işbu Hükümler sebebiyle ortaya çıkabilecek olan tüm uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

 

11.12 BÖLÜNEBİLİRLİK

 

İşbu Hükümlerin herhangi bir parçası uygulanamaz bulunur yahut uygulanamaz hale gelirse bu parça işbu Hükümlerden ayrılır ve söz konusu keyfiyet bakiye kısmın geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

 

En son 19 Ekim 2020'de güncellenen bu Hükümler yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Vesiile A.Ş Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Danışmanlığı  A.Ş

Yıldız Posta Cd. No:21/1 Esentepe / Şişli / İstanbul

bottom of page